Naša rodinná spoločnosť

"Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o."


 vznikla 24.05.2018 v Spišskej Belej, ako priamy nástupca spoločnosti

“Archa Belá s.r.o.”

Pohrebné služby :

Sme prvou pohrebnou službou v regióne, ktorá prináša nové poznatky a trendy priamo do praxe

Naše služby zabezpečujeme maximálne citlivo, na vysokej profesionálnej úrovni

Postaráme sa o všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou, vrátane medzinárodnej prepravy

Kamenárstvo :

Ponúkame komplexné kamenárske služby

Smútočné kytice :

Zabezpečujeme vlastné smútočné kytice a vence