Úmrtie v nemocnici :


V prípade úmrtia Vašej blízkej osoby v nemocnici, v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení pre seniorov Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec daného zariadenia. Oznámi Vám, či obhliadajúci lekár nariadil pitvu, alebo nie.


  • Ak lekár nariadi pitvu, jeho povinnosťou je privolať na prepravu zosnulého, pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená "Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou " /ÚDZS/.
  • Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade. 
  • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby objednávať ďalšie služby.
  • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
  •  Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.
  • Ak sa rozhodnete ďalšie služby objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Ak je možné zosnulého pochovať bez pitvy, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu.
  • Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Toporec, Výborná/ , alebo máte možnosť využiť našu službu  - prenosné chladenie