Úmrtie za nejasných okolností :


                                               Ihneď kontaktuje Políciu a Pohotovostnú zdravotnícku službu na jednotnom t.č.: 112.

Následne po vyhodnotení situácie, polícia, alebo lekár privolajú zazmluvnenú pohrebnú službu. Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu

zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.

  • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
  • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
  • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.
  • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.:  0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu.
  • Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Toporec, Výborná/ , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie