Pohrebná služba :

 V odbornom časopise Slovenské pohrebníctvo v č. IV/2017 na stranách 22 a 23 je uverejnená reportáž o našich službách http://www.pohrebnictvo.sk/archiv-pohrebnictvo/