Smútočné kytice :


Ak si u nás objednáte smútočné kytice a vence, dovezieme Vám ich na miesto poslednej rozlúčky.
Po ukončení pohrebného obradu Vám všetky kvety, kytice a vence uložíme na hrobové miesto a upravíme ich.